Není potřeba být zatížen vyhledáváním, studováním pravidel a kritérií vhodné dotace.

Postaráme se za Vás.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby:

  • Řádně zkonzultujeme jednotlivé možnosti řešení s individuálním nastavením podle potřeb každého investora
  • Vyhodnotíme šance projektu na získání dotace
  • Postaráme se o kvalitní přípravu projektové dokumentace tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace v součinnosti s požadavky investora
  • Budeme za Vás komunikovat s úřady
  • Zajistíme potřebné podklady
  • Zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme inženýring projektu, administraci dotačního projektu a zastoupení v komunikaci s poskytovatelem dotace a dalšími dotčenými institucemi
  • Po přiznání dotace poskytujeme provozní monitoring po celou dobu udržitelnosti projektu