Společnost AQUA-REGIO s.r.o. se řadí mezi dynamicky rostoucí společnosti v oblasti dotací zaměřených na vodní díla. Jsme profesionální tým a o naše klienty a jejich projekty pečujeme zodpovědně a svědomitě.

Naše hlavní činnost je zaměřena na projekty pro výstavby, obnovy, rekonstrukce rybníků, vodních nádrží a tůní či protipovodňových opatření.

Disponujeme komplexními zkušenostmi napříč celým spektrem dotačních titulů. Náš tým zvládne zpracovat projekty na jakýkoli typ vodního díla.