Občané

Individuální konzultace každého jednotlivého projektu a stavebního záměru, a to jak ve fázi studie s přihlédnutím k výběru vhodného dotačního titulu, tak i k proveditelnosti možného řešení.