Obce a města

Zajištujeme poradenství a inženýring v dotačních oblastech zaměřených na projekty pro výstavby, obnovy, rekonstrukce rybníků, vodních nádrží a tůní či protipovodňových opatření. Jsme schopni navrhnout taková řešení, která jsou blízká jak přírodě, tak i potřebám obcí ve vztahu k vlastnictví jednotlivých vodních prvků.