Rybáři

Nedílnou součástí našeho poradenství a inženýringu v dotačních oblastech zaměřených na projekty pro výstavby, obnovy, rekonstrukce rybníků, vodních nádrží je kromě primárního zaměření na hospodaření na jednotlivých vodních plochách také současně zapojení těchto ploch do fungujícího vodního biotopu.